Bình lan lộc hài hòa công việc

Công việc là quà cuộc sống
Bình lan lộc hài hòa công việc đây !
Hài hòa công việc an vui
Việc sau, việc trước có tui bên mình
Bên mình đôi lộc, đôi phúc
Cho đời thân thiết lời chúc tốt lành
Tốt lành sống giữa đời thường
Thân tâm vật chất đo lường làm sao ?
Việc hòa cuộc sống hanh thông
Bình lan lộc hài hòa công việc đây !

Bình lan lộc hài hòa công việc

 

 

Bình lan lọc hài hòa thân tâm

Bình lan lọc hài hòa thân tâm... 

Bình lan lọc hài hòa công việc...

 

Bình lan lộc hài hòa công việc - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 493

Mã số :174

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--